test

Indflytning?

Skal du flytte ind?

Som udgangspunkt har du 3 dage til at underskrive den fremsendte lejekontrakt.

Som udgangspunkt modtager du din lejekontrakt senest 24 timer efter, vi har modtaget dine oplysninger (på hverdage).
I spidsbelastede perioder kan der dog forekomme længere behandlingstid.

Der kan stå op til 2 lejere på lejekontrakten, og de er derved de juridiske lejere. 

Datoen for hvornår depositummet skal indbetales fremgår af lejekontrakten, alternativt af det evt. medsendte følgebrev.

Du kan se, om du er berettiget til boligstøtte på borger.dk, hvor du også kan søge om boligstøtte. Hvis I bor flere sammen, er det kun én person, der skal søge. 

Inden den 1. i måneden vil du modtage et girokort fra Nets, som kan bruges til betaling og efterfølgende tilmelding til betalingsservice.

Ca. en uge før overtagelsesdatoen modtager du en mail med dato og tidspunkt for overdragelse af nøgle. På datoen for indflytning mødes du med en udlejningsassistent fra Birch Ejendomme, som overdrager nøglerne til dig. Har du ikke mulighed for at komme på det angivne tidspunkt, skal du sende en stedfortræder. Stedfortræderen skal medbringe en fysisk fuldmagt. Alternativt er du som kommende lejer også velkommen til at sende os en mail (fuldmagt) med oplysninger på din stedfortræder ved nøgleoverdragelse. 

Se videoen herunder for hvordan selve nøgleoverdragelsen foregår. 

Denne video kan ikke afspilles, før du accepterer cookies accepter cookies Videoen er klar til afspilning, når du har clicket på knappen og tilvalgt cookies

Du har lov til at flytte ind i din bolig, så snart vi har overdraget nøglen til dig. Også selvom at det er før den angivne dato i lejekontrakten. Som udgangspunkt sker indflytning d. 1. eller 15. i måneden medmindre disse datoer falder i en weekend.

Du registrerer fejl og mangler via et link du får på mail umiddelbart efter indflytningen.

Læs mere her

Vi bestræber os på at udbedre fejl og mangler hurtigst muligt. Alle fejl og mangler er som hovedregel udbedret senest 8 uger efter indflytning.

Du skal selv tilmelde dig den/de tv-/internetudbydere, du ønsker.

Mulige udbydere: Dette fremgår af den husorden, du får tilsendt sammen med din lejekontrakt. 

Hvem skal jeg kontakte, hvis der opstår problemer? Hvis du oplever problemer med din tv- eller internettjeneste, skal du altid kontakte din udbyder.

Udlejningen går ofte i gang, før hele projektet står klar. Derfor må der forventes, at udearealerne færdiggøres løbende under og efter projektets udførelse.

Det er lejers eget ansvar, at sætte navn på postkassen. Vi sørger for at sætte navn på din hoveddør. Det er vigtigt, at du husker navn på postkassen, da du ikke vil modtage din post, hvis navnet ikke står der.

I de fleste af vores lejemål er det tilladt at have husdyr efter skriftlig aftale med udlejer.

Du kan søge tilladelse til at have hund (dog ikke kamphunde), kat, fisk, fugl eller gnavere i vores lejeboliger. Der skal udarbejdes en særskilt husdyrtilladelse.

Kontakt vores hovednummer på tlf. 89 20 72 00. Vores serviceafdeling sidder klar ved telefonerne mandag-torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-14.00.

Boligens laminatgulv vedligeholdes bedst, hvis du begrænser brugen af vand. Rengør gulvet med en hårdt opvredet klud og en mild universalrengøring.

Så længe Birch Ejendomme drifter din bolig skiftes filter årligt, hvor systemet også nulstilles. Vi giver dig naturligvis besked, når vi planlægger at komme forbi.

Vigtig information: Du må ikke ændre på indstillingerne af ind- og udsugningen, da disse er indstillet efter boligens indretning og størrelse. Ændrer du på dette, skal en montør indstille systemet på ny. Regningen betales af dig som lejer.

Birch Ejendomme udskifter filtre i ventilationen årligt, samt batterier i røgalarmer der er placeret i kip i samme omgang. Øvrige batterier og pærer skal lejer selv udskifte.

Oplever du problemer med nogle af dine hvidevarer, kan du kontakte vores serviceafdeling på tlf. 89 20 72 00. Vi sidder klar ved telefonerne mandag – torsdag kl. 08:00 – 15:00 og fredag kl. 08:00 – 14:00. 

Da der er tale om nybyggeri færdiggøres fællesarealerne i etaper. Det er viceværternes job at vedligeholde fællesarealer.

Du står selv for vedligehold af din have dvs. fjernelse af ukrudt, græsslåning, hækklipning indvendigt (hækhøjde på 1,30 m). 

Har du hund, små børn eller lignende, er det tilladt at opsætte et trådhegn, så længe du stadig vedligeholder hækken. Der skal altid indhentes skriftlig tilladelse fra vores serviceafdeling. 
Find kontaktinformationer her.

Det er ikke tilladt at lægge yderlige belægning.

Det er ikke tilladt at opsætte markiser, skure, pavilloner, drivhuse, legehuse (mindre plastiklegehuse er ok, men skal godkendes skriftligt af udlejer først).

Der må ikke nedgraves trampoliner i haven. Der må dog gerne opsættes mindre trampoliner efter godkendelse hos udlejer. Der skal altid indhentes skriftlig tilladelse fra vores serviceafdeling. 
Find kontaktinformationer her.

Hører der en have med til din bolig, må du som lejer gerne lave blomsterbede og så planter i haven, såfremt græsplænen retableres ved fraflytning. Reetableringen skal godkendes af udlejer.

Alle som har udendørs vandhane, skal huske at afmontere studs til haveslangen, så vandhanen kan tømme sig selv. På en frostsikret hane sidder selve ventilafspærringens-delen indenfor og betjeningsgrebet udenfor. Forbindelsen er boret lidt skråt med fald udad, så vandet kan løbe ud. På den måde er det nemt at holde røret fri for vand, når du ikke bruger hanen i vinterperioden.

Som udgangspunkt må du gerne fremleje din bolig. Dette gælder både ved fremleje af en del af eller hele lejligheden. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være konkrete undtagelser. Der skal indgås en skriftlig kontrakt mellem lejer og fremlejer, som Birch Ejendomme skal have en kopi af.  Kontakt os for mere information.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at opsætte hegn eller hæk. Har du hund eller børn, er det dog tilladt at opsætte et trådhegn på indersiden af hækken, så længe du stadig vedligeholder hækken.

Lejer må gerne lave bede, plante m.m. såfremt græsplænen retableres ved fraflytning – retablering skal godkendes af udlejer.

Det er ikke tilladt at udvide terrassen.

Der må ikke nedgraves trampoliner i haven. Der må gerne opsættes mindre trampoliner efter godkendelse af udlejer.

Det er ikke tilladt at opføre carport til boligen.

Det er ikke tilladt at ændre inventaret i boligen.

Væggene må gerne males i en anden farve, men de skal føres tilbage til oprindelig farve ved fraflytning. Kontakt venligst vores serviceafdeling for de korrekte farvekoder.

Du finder vores kontaktoplysninger under afsnittet Kontakt os

89 20 72 00
birchgm@birchgm.dk.

 

Det er ikke tilladt at sætte ting i loftsrummet.

Det er ikke tilladt at have campingvogn parkeret.

Ved ophængning af lamper i loftet, er det vigtigt at skrue dem op i samlingerne mellem akustikpladerne. Der må ikke monteres noget på selve pladen, da de så vil gå i stykker.

Det er ikke tilladt at montere spots i boligen, da det ødelægger loftet, som i så fald skal erstattes ved fraflytning.

Ved ophængning af lamper i loftet, er det vigtigt at skrue dem op i samlingerne mellem akustikpladerne. Der må ikke monteres noget på selve pladen, da de så vil gå i stykker.

I hvert rum sidder der en termostat, hvor du kan justere din gulvvarme. I termostaten er desuden en føler, der måler temperaturen i rummet – og ikke selve gulvets temperatur. Når du justerer temperaturen på din gulvvarme, skal du være opmærksom på, at der kan gå op til 48 timer, inden boligen har opnået den ønskede temperatur.

Vi anbefaler at temperaturen altid indstilles til min. 18 grader.

Kontroller om fejlen skyldes udefrakommende forhold eller en fejl i dit eget system. Dette gør du ved at tjekke din eltavle, som sidder i teknikskabet. Hvis HFI/HPFI-afbryderen eller en gruppesikring er slået fra (kontakterne er nede), slår du den/dem til igen. Er både HFI/HPFI-afbryderen og samtlige grupper slået til (kontakterne er oppe), skyldes fejlen sandsynligvis udefrakommende forhold. Går der mere en 10 – 15 minutter uden strøm, kan du kontakte dit elforsyningsselskab.

Affald skal fordeles i de fælles affaldsbeholdere i området. Du kan finde en vejledning til sortering af affald på kommunens hjemmeside.
Affald i forbindelse med indflytning og fraflytning er lejer selv ansvarlig for at bortskaffe.

Du er velkommen til at tage forbi og se området. Vi gør dog samtidig opmærksom på, at området kan være en byggeplads, og det er vigtigt at tage sine forbehold i denne situation. Vi anbefaler, at du kontakter den udlejningsansvarlige for boligen og forhører dig om mulighederne for at komme forbi den specifikke bolig. Du er desuden altid velkommen til at deltage i vores Åbent Hus-arrangementer – også selvom du allerede har lejet en bolig.

Da det fraflyttede lejemål skal istandsættes, er det ikke muligt at overføre depositummet til et andet lejemål.

Har du mistanke om skadedyr, bedes du venligst kontakte vores hovednummer på tlf. 89 20 72 00.

Ved akutte skader kan du kontakte vores hovednummer på tlf. 89 20 72 00, hvor vi sørger for at hjælpe dig videre.

housesVis alle beliggenheder

BoligtypeHusleje - DKK

Størrelse - m²