test

Whistleblowerordning

cta Umbraco.Web.PublishedModels.OneColumnText

Whistleblowerordning

Vi har oprettet en whistleblowerordning, som du kan læse mere om på denne side. Vi opfordrer dig til at læse dette, før du anmelder en mistanke eller bekymring via ordningen.

Se vores politik for whistleblowerordningen her.

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du arbejder eller tidligere har arbejdet i Birch Ejendomme, eller har været i ansættelsesproces til en stilling hos os.

Du kan desuden benytte whistleblowerordningen, hvis du er samarbejdspartner, leverandør eller kunde eller på anden måde har en tilknytning til Birch Ejendomme.

Hvad kan du indberette?

Du kan bruge vores whistleblowerordning, hvis du har viden eller begrundet mistanke vedrørende følgende:

 • Strafbare forhold, f.eks. bedrageri, underslæb, misbrug af aktiver, forfalskning af dokumenter, regnskabsmanipulation bestikkelse, korruption og hvidvask
 • Brud på konkurrenceregler
 • Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhedsstandarder
 • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
 • Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og regler
 • Mobning, chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser

Forhold som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med lønforhold, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler m.v. skal ikke indberettes gennem whistleblowerordningen, men skal i stedet indberettes gennem vores normale ledelsesstruktur dvs. til nærmeste leder.

Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, bedes du kontakte de offentlige nødtjenester.

PwC

Din indberetning går direkte til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ”PwC”). PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningshus, som på vegne af Birch Ejendomme modtager indberetninger, for at sikre en uafhængig og anonym kanal for dig, der anmelder. Efterfølgende sendes din indberetning videre til behandling hos Birch Ejendomme til en kompetent og uafhængig person, som vil vurdere, hvilke tiltag der er behov for at iværksætte.

Anonymitet

Du har mulighed for at indberette anonymt. Hvis du vælger at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som f.eks. adresse eller telefonnummer.

Du skal vide, at det kan vanskeliggøre undersøgelsen af forholdet, hvis du ønsker at forblive anonym, fordi der ikke kan stilles afklarende spørgsmål eller bedes om yderligere dokumentation eller lignende.

PwC har bedre mulighed for at undersøge forholdet, hvis der er mulighed for at kommunikere med dig. Dette kræver, at du oplyser, hvem du er og hvordan PwC kan komme i kontakt med dig. Vi opfordrer dig derfor til at angive dine kontaktoplysninger, så PwC har mulighed for at undersøge indberetningens omstændigheder. Vælger du at oplyse dette til PwC vil din identitet kun være kendt af PwC og du vil fortsat være anonym over for Birch Ejendomme, hvis du ønsker dette. PwC sikrer din anonymitet over for Birch Ejendomme og oplysninger omkring din identitet vil under ingen omstændigheder blive videregivet til Birch Ejendomme, medmindre du giver tilladelse hertil.

Hvordan behandles din indberetning?

Hvis du indtaster dine kontaktoplysninger i forbindelse med en indberetning, modtager du inden for 24 timer efter du har foretaget indberetning en kvittering for modtagelsen.

PwC foretager indledningsvis vurdering af, om forholdene i indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen og foretager en habilitetsvurdering.

Hvis indberetningen ikke falder ind under whistleblowerordningen, vil den blive videresendt til Birch Ejendomme med besked herom, og med besked om at der ikke er grundlag for at behandle indberetningen, som så skal slettes.

Hvis indberetningen falder inden for ordningen, og der er grundlag for en egentlig sagsbehandling, videresender PwC til Birch Ejendomme, som iværksætter en nærmere undersøgelse af forholdet.

Birch Ejendomme har følgende forskellige reaktionsmuligheder:

 • Sagen afsluttes, idet indberetningen er åbenlyst grundløs
 • Sagen afsluttes med en påtale/advarsel
 • Sagen afsluttes med en bortvisning/afskedigelse af medarbejder
 • Sagen afsluttes med anbefaling om ændring af politik/retningslinjer/forretningsgang
 • Sagen overdrages til politiet til deres videre efterforskning

Personer, der foretager en indberetning, vil som udgangspunkt senest tre måneder efter indberetningen blive orienteret om sagens behandling og eventuelle resultat.

Beskyttelse af whistleblowere

Birch Ejendomme tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowere, som indberetter via whistleblowerordningen i god tro. Al information vil blive holdt fortroligt i den videst mulige udstrækning.

Birch Ejendomme accepterer ikke, at en ansat forsætligt foretager falske indberetninger. Såfremt en ansat bevidst foretager en falsk anmeldelse, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i bortvisning.

Foretag din indberetning her

Du kan foretage indberetning ved at klikke her.

houses

Vis alle beliggenheder

BoligtypeHusleje - DKK

Størrelse - m²