test

Hvidvaskpolitik

cta Umbraco.Web.PublishedModels.OneColumnText

Politik for bekæmpelse af hvidvask

Birch Ejendomme Holding ApS og alle dattervirksomheder ("Birch Ejendomme") ønsker at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Birch Ejendomme har derfor udarbejdet og implementeret denne politik for bekæmpelse af hvidvask ("Hvidvaskpolitik") for at sikre, at Birch Ejendomme mindsker risikoen for at blive misbrugt til hvidvaskformål i samtlige forretningsaktiviteter, som Birch Ejendomme beskæftiger sig med. Hvidvaskpolitikken fastsætter de overordnede strategiske målsætninger for Birch Ejendommes arbejde med bekæmpelse af hvidvask.

Birch Ejendomme accepterer ingen form for hvidvask og afholder sig fra at deltage i nogen aktivitet eller transaktion, som eksponerer Birch Ejendomme for at blive misbrugt til hvidvaskformål. Birch Ejendomme forventer desuden, at alle samarbejdspartnere har samme holdning til hvidvask.

Hovedpunkterne i politikken er oplistet nedenfor. Den fulde politik kan tilgås på dansk her og på engelsk her.  

Hovedpunkter

  1. Birch Ejendomme accepterer ingen form for hvidvask og afholder sig fra at deltage i nogen aktivitet eller transaktion, som eksponerer Birch Ejendomme for at blive misbrugt til hvidvaskformål.
  2. Det forventes, at alle samarbejdspartnere har den samme holdning som Birch Ejendomme i relation til bekæmpelse af hvidvask.
  3. Der er meldepligt, hvis man som medarbejder bliver bekendt med hvidvask (eller forsøg herpå).
  4. Birch Ejendomme har i forbindelse med ejendomstransaktioner indført en kend-din-kunde-proces (KYC) for at verificere køberens identitet.
  5. Birch Ejendomme modtager under ingen omstændigheder kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover.
housesVis alle beliggenheder

BoligtypeHusleje - DKK

Størrelse - m²