test

ESG

cta Umbraco.Web.PublishedModels.OneColumnText

I Birch Ejendomme tager vi ansvar for mere end blot os selv. Vi har et særligt ansvar over for vores medarbejdere, vores lejere, vores købere, vores samarbejdspartnere og det samfund, som vi er en del af. Det ansvar arbejder vi hver eneste dag for at leve op til.

ESG er en helt fundamental del af vores forretningsgrundlag og tankegang. ESG står for Environment (klima og miljø), Social (sociale forhold) og Governance (ledelse), og den ansvarlige organisatoriske tankegang afspejles hele vejen igennem vores forretning, værdikæde og arbejdstilgang. Ved kontinuerligt at måle og forbedre vores egne resultater sikrer vi, at vores værdier og forretningspraksis stemmer overens.

Klima og miljø (E)

Som ejendomsudvikler og bygherre har vi et stort ansvar og en ambition om at reducere vores klimaaftryk. Derfor er vi altid på udkig efter nye materialer og processer, hvorved vi kan optimere vores byggeri. Vi arbejder aktivt med DGNB-certificering af vores byggeprojekter og arbejder desuden ud fra vores målrettede politikker vedr. biodiversitet og materialevalg.

Sociale forhold (S)

Vi har en mangfoldig og inkluderende kultur, og vi har stor fokus på arbejdet med lige vilkår, diversitet og inklusion – særligt i forbindelse med organisationsudvikling og rekruttering. Samtidig stiller vi krav til vores leverandører, samarbejdspartnere og købere om også at prioritere gode og sunde sociale forhold. Vi har et ansvar, ikke blot over for medarbejdere og samarbejdspartnere, men også overfor samfundet som helhed. Derfor sponserer vi en række små og store velgørenhedsprojekter, ligesom vi også løbende støtter op om flere lokale initiativer via Birch Ejendommes Sponsorpulje. 

 

Governance (G)

Vi prioriterer arbejdet med vores forretningsgange, regler og procedurer højt. Vores politikker inden for bl.a. privatliv, hvidvaskning, cookies samt anti-bestikkelse og anti-korruption er tilgængelige på vores hjemmeside,  sammen med vores whistleblowerordning. Vi har desuden et ambitiøst mål om, at vores bestyrelse og ledelseslag afspejler diversiteten i vores organisation og i samfundet generelt. Vi er ikke i mål, men vi arbejder hele tiden på at forbedre os.

housesVis alle beliggenheder

BoligtypeHusleje - DKK

Størrelse - m²