test

Anti-bestikkelse og anti-korruption

cta Umbraco.Web.PublishedModels.OneColumnText

Politik for anti-bestikkelse og anti-korruption

I Birch Ejendomme forpligter vi os til at drive vores virksomhed i overensstemmelse med alle gældende love og regler og de højest etiske standarder. Vi accepterer ikke nogen form for adfærd, som med rimelighed kan anses som bestikkelse, korruption eller smøring, og vi har derfor udarbejdet denne politik vedrørende anti-bestikkelse og anti-korruption.

Hovedpunkterne i politikken er oplistet nedenfor. Den fulde politik kan tilgås på dansk her og på engelsk her.  

Hovedpunkter

  1. Det er strengt forbudt at modtage, love eller tilbyde nogen form for bestikkelse eller korruption, herunder også returkommission.
  2. Forbuddet beskrevet i pkt. 1 gælder ikke kun kontante betalinger, men også andre former for uberettigede goder.
  3. Der er meldepligt, hvis man som medarbejder mv. bliver bekendt med bestikkelse eller korruption (eller forsøg herpå) i Birch regi.
  4. Politikken gælder for alle selskaber i koncernen og for alle medarbejdere og øvrige personer tilknyttet disse selskaber.
  5. Det forventes, at alle samarbejdspartnere (leverandører mv.) har en lignende tilgang til bestikkelse og korruption som principperne i Politikken, hvilket medarbejderne mv. i koncernen skal være opmærksomme på.
  6. Enhver krænkelse af disse regler og enhver medvirken til at skjule krænkelser vil få alvorlige konsekvenser.
  7. Overholdelse af forbuddet mod bestikkelse og korruption beskrevet i pkt. 1 skal blandt andet også sikres ved løbende fokus, kontrol og registrering af alle udgifter – særligt udgifter i forbindelse med repræsentation.
housesVis alle beliggenheder

BoligtypeHusleje - DKK

Størrelse - m²